info@wolfdesign.sk 0908 023 035

Informácie o projekte

  • Kategória: Kamerové systémy
  • Klient: Poľnohospodárske družstvo Ludrová
  • Datum: 18 august 2023
  • Klientská stránka : www.pdludrova.sk

kamerové systémy

Kamerový systém slúži na monitorovanie chráneného objektu, hlavne však pohybu osôb a vozidiel, sleduje iné objekty záujmu ako napríklad tovar v sklade, alebo opustené objekty na verejných priestranstvách a podobne. Záznam z kamerového sytému môže výrazne uľahčiť dokazovanie priestupkovej alebo trestnej činnosti.